DISTRONIC

Pavaduoja monotoniško važiavimo situacijose.

Aktyvusis atstumo palaikymo asistentas DISTRONIC

Radarinis aktyvusis atstumo palaikymo asistentas DISTRONIC automatiškai palaiko atstumą iki priešais važiuojančio automobilio ir pagelbėja vairuotojui, pvz. važiuojant greitkelyje arba eisme, kai reikia dažnai stabdyti. Aktyvusis atstumo palaikymo asistentas DISTRONIC savarankiškai pagreitina ir stabdo puse didžiausios stabdymo galios, kad būtų laikomasi saugaus atstumo. Jei sistema nustato, kad vairuotojas turi stipriau stabdyti, skamba pertraukiamas įspėjamasis signalas, o prietaisų skydelyje užsidega įspėjamasis simbolis.

Aktyviąją atstumo palaikymo sistemą DISTRONIC galima aktyvinti nuspaudus pastovaus transporto priemonės greičio palaikymo sistemos svirtelę, jeigu važiuojama 20 km/val greičiu. Jis veikia važiuojant nuo 0 iki 200 km/val. greičiu. Nuspaudus akceleratoriaus pedalą arba patraukus pastovaus transporto priemonės greičio palaikymo sistemos svirtelę transporto priemonė važiuoja ir atsižvelgiant į kelių eismo sąlygas automatiškai pagreitėja, kad pradėtų važiuoti nustatytu greičiu.