Aktyvusis stabdymo asistentas

Padeda nuo įspėjimo iki avarinio stabdymo.

Aktyvusis stabdymo asistentas

Aktyvioji stabdymo sistema gali padėti išvengti nelaimingų atsitikimų susiduriant su priešais važiuojančia transporto priemone ir pėstiesiems kertant kelią bei sušvelninti nelaimingų atsitikimų pasekmes. Atpažinus susidūrimo pavojų apie tai įspėjama vaizdu ir garsu. Tokiais atvejais vairuotojui staigiai stabdant įsijungia pagalbinė adaptyvioji stabdymo sistema. Jei reikia, sugeneruoja papildomą stabdžių slėgį, kad būtų galima išvengti susidūrimo. Jei vairuotojas neaktyvus, sistema automatiškai iniciuoja autonominį avarinį stabdymą. Esant mažam greičiui to gali užtekti susidūrimui išvengti.