Sprinter пътнически ван | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM651

Под капака: техническите данни, размери и тегло на Sprinter пътнически ван.

Размери и тегло

Мощно и икономично пътуване.

4 вида двигатели.

Който желае да успее, се нуждае от мощно задвижване: 4-цилиндровият дизелов двигател с 3 степени на мощност и V6-цилиндровия дизелов двигател [Sprinter пътнически ван с регистрация за лек автомобил: разход на гориво в комбиниран режим: 8,2 л/100 км; емисии на CO 2 в комбиниран режим: 214 г/км. Посочените стойности на разхода на гориво важат само за опционално предлаганите автоматични предавателни кутии без задвижване на всички колела]* съчетават в Sprinter сила и икономичност по образцов начин. Доказалите се двигатели бяха допълнително оптимизирани по отношение на разхода на гориво, например чрез намаляване на вътрешното триене на двигателя. Всички видове двигатели се предлагат както с механична предавателна кутия, така също и с автоматична предавателна кутия.

Строгият Евро 6, съответно Евро VI стандарт за отработените газове се спазва с помощта на технологията Selective Catalytic Reduction (Селективна каталитична редукция). Този метод намалява емисиите на азотен оксид в дизелови двигатели, като отработените газове се отвеждат през катализатор и азотните оксиди се преобразуват в азот и вода чрез добавянето на водно базиран AdBlue®.

Преглед на видовете двигатели на Sprinter:

  • Редови 4-цилиндров дизелов двигател в 3 степени на мощност
  • V6-цилиндров дизелов двигател

Двигатели и стойности на разхода.

[*] Допълнителна информация за официалния разход на гориво и официалните специфични емисии на СО2 на новите леки автомобили можете да откриете в „Насоки за разхода на гориво, емисии на CO2 и консумация на ток на нови леки автомобили“, които се предлагат безплатно във всички търговски обекти и при DAT Deutsche Automobil Treuhand GmbH (www.dat.de).

Lorem Ipsum