Sprinter изпълнение бордова надстройка | Технически данни | Mercedes-Benz
Двигател OM651

Под капака: техническите данни, размери и тегло на Sprinter бордова надстройка.

Размери и тегло.

Мощно и икономично пътуване.

4 вида двигатели.

Който желае да успее, се нуждае от мощно задвижване: 4-цилиндровият дизелов двигател с 3 степени на мощност и V6-цилиндровия дизелов двигател съчетават в Sprinter сила и икономичност по образцов начин. Доказалите се двигатели бяха допълнително оптимизирани по отношение на разхода на гориво, например чрез намаляване на вътрешното триене на двигателя. Всички видове двигатели се предлагат както с механична предавателна кутия, така също и с автоматична предавателна кутия.

Строгият Евро 6, съответно Евро VI стандарт за отработените газове се спазва с помощта на технологията Selective Catalytic Reduction (Селективна каталитична редукция). Този метод намалява емисиите на азотен оксид в дизелови двигатели, като отработените газове се отвеждат през катализатор и азотните оксиди се преобразуват в азот и вода чрез добавянето на водно базиран AdBlue®.

Преглед на видовете двигатели на Sprinter:

  • Редови 4-цилиндров дизелов двигател с 3 степени на мощност
  • V6-цилиндров дизелов двигател  

Двигатели и стойности на разхода.

Lorem Ipsum