DISTRONIC

Didesnis atstumas - daugiau saugumo.

Krovinius galima transportuoti ir greitkeliu bei dažnai sustabdant ir vėl pajudant iš vietos.

Aktyvusis atstumo palaikymo asistentas DISTRONIC gali savarankiškai pasirinktinai padidinti atstumą iki priekyje važiuojančios transporto priemonės ir jį išlaikyti, pvz., greitkelyje arba dažnai stabdant bei vėl pradedant važiuoti. Sistema savaime padidina greitį ir stabdo su maks. pusine stabdymo jėga, kad būtų galima išlaikyti saugų atstumą. Jei sistema nustato, kad reikia stabdyti stipriau, vairuotojas vaizdu ir garsu įspėjamas, kad prireikus stabdytų transporto priemonę. Jei kyla susidūrimo pavojus, aktyvus stabdymo asistentas taip pat suveikia, kad sumažintų galimą žalą.

Lorem Ipsum