Garantija I Mercedes-Benz
ExtendPlus

Mercedes-Benz naujoms transporto priemonėms teikiama garantija.

ExtendPlus garantija

Extend Plus yra Mercedes-Benz modeliams Sprinter, Vito ir Viano galiojanti 3-iųjų naudojimosi metų papildomoji garantija, kuri skirta papildyti Mercedes-Benz gamintojo garantiją. Extend Plus garantijos sąlygų pagrindas yra anksčiau minėtosios gamintojo garantijos bendrosios sąlygos, bet jos pasižymi toliau nurodytomis ypatybėmis.

Papildomoji garantija taikoma tokiems komponentams:

• tarpikliams ir įvorėms – bloko dangčio tarpikliui, alkūninio veleno kaklelio tarpikliui, skirstomųjų velenų kaklelių tarpikliams, tarpinių velenų kaklelių tarpikliams, pavarų dėžės galiniam kaklelio tarpikliui, varomųjų velenų kaklelių tarpikliams, diferencialo kaklelio tarpikliui, visiems tarpikliams ir įvorėms, kuriuos reikia pakeisti variklio, pavarų dėžės arba diferencialo remonto atveju;

• radiatoriui/ kondensatoriui – už radiatorius ir kondensatorius atlyginama tokiu atveju, jeigu netikėtai subyra jungtys arba vėsinimo korys (korozijos ir išorinio poveikio padarytos žalos garantija neapima);

• šilumos keitikliui – šilumos keitiklio atveju garantija taikoma pažeidimams, kurie atsiranda staiga subyrėjus jungtims arba koriui;

• alyvos aušintuvui – alyvos aušintuvo atveju garantija taikoma pažeidimams dėl staigaus jungčių arba korio subyrėjimo (korozijos ir išorinio poveikio padarytos žalos garantija neapima);

• korpusams – tokiu atveju, jeigu dėl kokios nors garantinės detalės gedimo pažeidžiamas agregato korpusas.

Garantija netaikoma:

Mercedes-Benz tinkamomis nepripažintoms detalėms ir dalims;

• darbiniams skysčiams ir papildomosioms medžiagoms, pavyzdžiui, degalams, valomiesiems chemikalams, filtrams, aušinimo skysčiui, hidrauliniams skysčiams, alyvoms, tepalams ir t. t.

• priežiūros darbams, įskaitant filtrų ir pleištinių diržų keitimą, susidėvinčias dalis, tarp jų stabdžių dalis, sankabos dalis, taip pat padangas, ratlankius ir korozijos pažeidimus, akmenų ir kelių šiukšlių nulemtus įbrėžimus; garantija taip pat neapima išorinio alyvos ir degalų lašėjimo likvidavimo.

Garantija neapima tokių automobilio detalių ir dalių kaip:

• prevenciniai priežiūros ir remonto darbai: prevenciniai priežiūros arba remonto darbai, modifikuotųjų automobilio dalių versijų keitimas, pakeitimai, darbinių skysčių lygio kontrolė, filtrai, alyvos ir tepalai garantine tvarka nekompensuojami;

• bendroji nuostata: garantija netaikoma kėbulo detalėms, dažų dangos pažeidimams, išorės ir vidaus apdailos juostelėms ir dangos medžiagoms, sėdynių dangai, veidrodžių korpusams ir stiklams, visiems stikliniams paviršiams, vėliau įmontuotoms pavojaus signalizacijos sistemoms, telefono ir laisvų rankų įrangos sistemoms, navigacijos sistemos atnaujinimui, vėliau įmontuotoms ir neoriginalios įrangos multimedijų sistemoms, stiklo valytuvų šepetėliams, žarnoms, vamzdžių jungtims, papildomųjų variklių diržams; taip pat garantijos rėmuose neturi būti kompensuojama už reguliariųjų priežiūros darbų metu keičiamas detales, reguliavimo darbus ir programinės įrangos atnaujinimą tokiu atveju, jeigu nė viena automobilio detalė nėra pažeista, veržlių ir varžtų jungčių perveržimą, vandens lašėjimą automobilio salone, bandomuosius važiavimus, pašalinių garsų salone šalinimą ir komponentų siuntimo išlaidas.

• išmetamoji sistema: garantija neapima išmetamojo vamzdyno, tvirtinimo detalių ir triukšmo slopinimo elementų;

• sankaba: nusidėvėjusios ir perkaitusios sankabos dalys;

• priekinis ir galinis tiltai: automobilio ratų montavimo kampų reguliavimas ir derinimas, ratų balansavimas, pakabos derinimas, užpildų ir vamzdyno pažeidimai (išskyrus amortizatorius);

• degalų sistema: dyzelinio variklio dalelių filtras, užpildai, sistemos valymas ir reguliavimas;

• pakaba: padangos, ratlankiai ir ratų balansavimas;

• elektrinės dalys: centrinio užrakto valdymo pulto baterijos, kaitinamosios lempos ir Xenon-dujinės lemputės;

• stabdžių dalys: garantija neapima stabdžių vamzdelių, diskų, būgnų, kaladėlių ir dėl korozijos arba dėl detalių įstrigimo atsiradusių pažeidimų likvidavimo.

Garantija neapima tokiais atvejais atsiradusių pažeidimų:

• kaip avarijos padariniai atsiradusių pažeidimų, tai yra dėl tiesioginio išorinės jėgos poveikio atsiradusių pažeidimų;

• pažeidimų, kurių priežastis buvo piktavališki veiksmai, visų pirma, vagystė ir savavališkas naudojimasis, apiplėšimas, apgavystė; taip pat kaip tiesioginė audros, krušos, žaibo, žemės drebėjimo arba potvynio, gaisro arba sprogimo pasekmė atsiradusių pažeidimų;

• kaip karo, streikų, neramumų pasekmė atsiradusių pažeidimų;

• atsiradusių trečiosios šalies pagamintų arba patiektų dalių pažeidimų.

Garantija nepadengia išlaidų dėl tokių pažeidimų:

• kurie atsirado varžybose arba treniruotėje, kaip važiavimo žiedinių lenktynių trasa ir bandomųjų važiavimų arba testavimo rezultatas;

• kurie atsirado dėl per didelės automobilio apkrovos;

• kurie atsirado dėl nekokybiškų tepalų ir darbinių skysčių naudojimo arba kaip per mažo darbinių skysčių kiekio pasekmė;

• kurie atsirado dėl originalios automobilio komplektacijos pakeitimo (pavyzdžiui, dėl chip-tuningo) arba kurių priežastis yra trečiosios šalies sumontuoti ir Mercedes-Benz tinkamais nepripažinti papildomi prietaisai;

• papildomų pažeidimų, kurie atsirado dėl aiškiai sugedusio automobilio naudojimo, išskyrus atvejus, kai tvirtai įrodoma, kad nurodytasis gedimas nebuvo priežastis, dėl kurios reikėjo mazgo arba detalės remonto, arba kai automobilio gedimas laikinai pašalinamas, kad būtų galima automobilį transportuoti į artimiausią įgaliotąją aptarnavimo stotį.

Anksčiau nurodytieji atvejai galioja, jeigu gedimų priežastis yra automobilio naudotojo sąmoningas pasirinkimas arba nerūpestingumas.

Be to, garantija neapima:

• pažeidimų, kurie atsirado neatlikus automobilio einamosios priežiūros darbų arba dėl to, kad nepaisyta Mercedes-Benz įgaliotosios aptarnavimo stoties rekomendacijų arba gairių; išimtiniais atvejais galima priežiūros darbus vykdyti taip pat ir garantijos gavėjo dirbtuvėse, jeigu toks susitarimas sudarytas garantinio laikotarpio pradžioje ir naudojamos originalios Mercedes-Benz atsarginės dalys;

• pažeidimų, apie kuriuos nebuvo informuota vos tik atsiradus galimybei, arba kai nesuteikta galimybė automobilį tučtuojau remontuoti;

• kaip „Naudojimosi instrukcijoje“ pateiktos informacijos nepaisymo rezultatas atsiradusių pažeidimų.

Garantijos apimtis:

Ši garantija galioja iš įgaliotosios Mercedes-Benz atstovybės įsigytam naujam automobiliui visoje žemyninėje Europoje su sąlyga, kad aktuali automobilio registracija yra vienoje iš šalių: Bosnija ir Hercegovina, Bulgarija, Kroatija, Kipro Respublika, Estija, Vengrija, Lietuva, Malta, Juodkalnija, Rumunija, Serbija, Slovakija ar Slovėnija. Tokiu atveju, jei automobiliu laikinai naudojamasi už Europos žemyno ribų (išskyrus Rusiją), garantija galioja ir toje šalyje.