WLTP I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz WLTP

WLTP.

Nustatomas realistiškas naudojimas ir išmetamųjų teršalų kiekis.

Naujosios WLTP procedūros.

Sertifikavimo procedūras taip pat būtina atnaujinti. Todėl „Pasaulinė suderinta lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūra“ (toliau – WLTP) pakeičia NEFZ procedūrą nustatant sąnaudų dydį ir išmetamųjų teršalų kiekį. Nuo 1992 m. Europa taiko „Naująjį Europos važiavimo ciklą“ (toliau – NEFZ), kuris iš pradžių buvo sukurtas kaip teorinis matuojamasis važiavimas. Taikant naujoviškas sertifikavimo procedūras turėtų būti nustatomos kuo realistiškesnės vertės, į kurias atsižvelgiant būtų galima lyginti skirtingus transporto priemonių tipus. NEFZ procedūra šio reikalavimo jau nebeatitinka. Todėl JT Europos ekonominės komisijos (UNECE) iniciatyva buvo sukurta WLTP procedūra. Naujas WLTP ciklas pagrįstas atliekant bandymus gautais, realiaisiais Azijoje, Europoje ir JAV nusidriekusiais važiavimo maršrutų duomenims, todėl šis ciklas, be jokios abejonės, yra reprezentatyvus.

Pagal Str.15 straipsnio 2 ir 3 dalis VO 2017/1151/EU galioja šie įgyvendinimo laikotarpiai:

  • 2017.09.01: nauji transporto priemonės tipai, jeigu tai M1 ir M2 klasės transporto priemonės
  • 2018.09 01: M1 ir M2 klasės naujos transporto priemonės
  • 2018.09.01: nauji transporto priemonės tipai, jeigu tai N1 klasės II grupės ir N2 klasės III grupės transporto priemonės
  • 2019.09.01: naujos transporto priemonės, jeigu tai N1 klasės II ir III grupių ir N2 klasės transporto priemonės

Naujasis važiavimo ciklas ir konkrečios kiekvienos transporto priemonės vertės.

WLTP ir NEFZ lyginimas.

Naujas dalykas taikant WLTP sertifikavimą – tai bandymo ciklas ir nustatytasis dydis, kuris parenkamas atsižvelgiant į visas galimas transporto priemonės konfigūracijas ir kuris atitinka specialias naudojimo vertes.

Palyginus abu bandymo ciklus krenta į akis, kad WLTP, palyginus su NEFZ ciklu, geriau atitinka tikrovę ir susijęs su griežtesniais reikalavimais: jis trunka 30 min. vietoj 20 min., jį taikant dažniau naudojamas greitėjimas ir transporto priemonės stovėjimo trukmė yra gerokai sutrumpinta. Taip pat naudojamas 131 km/h greitis, kuris 10 km/h didesnis, palyginti su NEFZ ciklu.

Be to, taikant WLTP procedūras nustatomos tam tikrai transporto priemonei būdingos naudojimo vertės ir išmetamų teršalų kiekis, kuris gali keistis atsižvelgiant į transporto priemonės masę, oro pasipriešinimą, pasipriešinimą riedėjimui ir transporto priemonės specialiuosius įtaisus. Taip pat atsižvelgiama į specialiąją įrangą. Pvz., jeigu pasirinktumėte aerodinaminiu atžvilgiu pritaikytų savybių specialų ratą, tada naudojimo vertėms būtų daromas teigiamas poveikis.

Atitinkantis naudojimo gatvės sąlygomis vertes.

WLTP nauda.

Vertės, kurios nustatomos taikant WLTP procedūras, tiksliau atitinka realiąsias degalų sąnaudas važiuojant gatvėmis, palyginti su naudojant NEFZ nustatytomis vertėmis. Šį sumažinimą galima taikyti dėl naujojo važiavimo ciklo, kuris geriau atitinka dabartinius važiavimo profilius. Be to, sąnaudų vertės turi būti nustatomos kiekvienai tam tikrai transporto priemonei. Vadinasi: nustatant sertifikavimo vertes atsižvelgiama į masę, aplinkos sąlygas, pasipriešinimą riedėjimui ir specialiuosius įtaisus.

Todėl taikant WLTP taip pat negalima nustatyti jokių „pavienių“ sąnaudų verčių. Vadinasi, WLTP lieka standartinis bandymo ciklas, kuris netinkamas apibūdinti pavienio vairuotojo sąnaudų vertes. Tikrasis transporto priemonės eksploatavimas važiuojant gatvėmis iš esmės priklauso nuo atskirų vairavimo procedūrų, važiavimo atkarpos profilio, kelių eismo intensyvumo, transporto priemonės apkrovos ir išorės aplinkybių, pvz., temperatūros. Kiekvieno iš šių veiksnių neįmanoma atkurti naudojant standartinę bandymo procedūrą.