Pereinamasis etapas I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz pereinamasis etapas rengiantis taikyti WLTP

Pereinamasis etapas.

Visoje ES skirtingi keitimo terminai.

Pereinamasis etapas NEFZ pakeičiant WLTP.

Aiškiai nustatyta: iki 2020 m. pabaigos visos 28 ES valstybės turi pradėti taikyti naująjį WLTP sertifikavimą. Tačiau ES nėra nustačiusi pranešimo apie sunaudojimo ir išmetamųjų teršalų kiekius pateikimo bei sunkvežimių galios apmokestinimo tvarkaraščio nėra nustačiusi.

NEFZ vertės kol kas yra taikomos.

Skirtumas tarp NEFZ ir taikant WLTP apskaičiuotos NEFZ.

Be WLTP verčių, iki 2020 m. pabaigos turi būti nustatomos visų transporto priemonių NEFZ vertės. Šios vertės taip pat yra nurodytos transporto priemonės dokumentuose. Todėl ateityje po WLTP sertifikavimo NEFZ vertė bus apskaičiuojama pagal teisėkūros institucijos nustatytas procedūras. Šiuo atveju toliau taikomos WLTP nustatytos bendrosios sąlygos.

Apskaičiuotosios NEFZ vertės yra pagrindas, kuriuo remiantis nustatomas tam tikro gamintojo pagamintos transporto priemonės išmetamas CO2 kiekis. Kadangi šios vertės iš pradžių apibrėžiamos remiantis NEFZ sertifikavimu.

Skirtingi laikotarpiai, kitos ribinės vertės.

M1 ir N1 transporto priemonių kategorijų skirtumai

Registruotų lengvųjų automobilių (M1) ir registruotų sunkvežimių (N1) WLTP sertifikavimas skiriasi ir ribinių verčių, ir įgyvendinimo laikotarpio atžvilgiu: registruotiems N1 kategorijos II ir III grupės sunkvežimiams ir N2 kategorijos sunkvežimiams WLTP sertifikavimas vietoj NEFZ sertifikavimo, palyginti su transporto priemonėmis, kurioms suteikta lengvųjų automobilių registracija, pradedamas taikyti vieneriais metais vėliau. Vadinasi, patvirtinant N1 kategorijos II ir III grupių ir N2 kategorijos registruotų sunkvežimių naują tipą WLTP taikomas nuo 2018 09 01, o visoms kitoms registruotoms transporto priemonėms – nuo 2019 09 01.

Išimtis taikoma transporto priemonėms, kurių standartinė masė yra didesnė kaip 2840 kg, šiuo atveju galima paminėti Sprinter. Šioms transporto priemonėms WLTP nėra taikomas. Jos pagal išmetamųjų teršalų kiekio standartą Euro VI toliau sertifikuojamos naudojant variklių bandymo stendą. Jeigu standartinė masė nuo 2380 kg iki 2840 kg, šiuo atveju galima rinktis WLTP sertifikavimą naudojant ritininį bandymo stendą arba variklių bandymo stendą.