RDE I Mercedes-Benz
Mercedes-Benz RDE

RDE išmetamo kietųjų dalelių ir anglies dioksido kiekio matavimas gatvėse.

Išmetamųjų teršalų kiekis realiomis vairavimo sąlygomis.

Be to, išmetami kenksmingų medžiagų kiekiai taikant naująją sertifikavimo procedūrą matuojami realiomis transporto priemonės eksploatavimo sąlygomis gatvėje: atliekant WLTP sertifikavimą laboratorijoje pagal Euro 6c, Euro 6d-TEMP ir Euro 6d standartus nustatytas išmetamųjų teršalų kiekis papildomas gatvėje išmatuotais išmetamųjų teršalų kiekiais. Taikant „Realiomis važiavimo sąlygomis išmetamų teršalų kiekį“ (toliau – RDE) turi būti užtikrinama, kad ribinių išmetamų azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekių būtų laikomasi ne tik laboratorijos, bet taip pat kelių eismo sąlygomis. Šiuo tikslu prietaisai PEMS (Nešiojamoji išmetamųjų teršalų matavimo sistema) pritvirtinama prie transporto priemonės ir transporto priemonei važiuojant išmatuojamas kenksmingų medžiagų kiekis išmetamosiose dujose.

Vadinamasis atitikties koeficientas (Conformity Factor, CF) naudojamas tam, kad būtų nustatoma, kiek kelių eismo sąlygomis išmatuotos vertės turi būti didesnės, palyginti su didžiausiomis laboratorijos sąlygomis pagal Euro-6 išmatuotomis vertėmis. Po pereinamojo etapo azoto oksido ir kietųjų dalelių kiekis pagal išmetamųjų teršalų standartą Euro 6d kol kas turi būti 50 % didesnės už laboratorijos sąlygomis nustatytąsias vertes. Šis padidėjimas – tai kilnojamojo matuoklio, kuris naudojamas atliekant RDE bandymus, matavimo paklaida, ir ji turi būti tikrinama kiekvienais metais bei, jeigu būtina, ji turi būti sumažinama.