Parametras
Į kokius parametrus atsižvelgia programėlė, apskaičiuodama važiavimą?


Vans author component config table 02 col
Ligtbox Caption Text
Vans author component config table 04 col
Answer Text

Mes atsižvelgiame į šiuos parametrus: temperatūra, nuvažiuoti kilometrai, važiavimo trukmė, stabdymo ir greitėjimo charakteristikos, aukščio profilis ir duomenys apie buvimo vietą. Taip galime kiek įmanoma tiksliau nustatyti važiavimo nuotolį ir energijos sąnaudas. Tokiu būdų gaunamas individualus pasiūlymas, kaip elektrinis automobilis priderinamas prie atskirų vartotojų važiavimo charakteristikos. Mes nuolat stengiamės ir toliau tobulinti apskaičiavimus technologinių pasiekimų rėmuose, kad galėtumėte gauti kiek galima tikslesnį rezultatą.

Youtube Video ID
Button type standard
Vans author component config table o4 col
Primary Button Text Primary Button Target
Secondary Button Text Secondary Button Target
Vans author component config table 04 col
Vans author component config table 02 col
Additional answer Text