Tolimųjų šviesų asistentas

Dėl automatinio tolimųjų šviesų perjungimo palengvinamas vairuotojo darbas.

Tolimųjų šviesų asistentas automatiškai įjungia ir išjungia tolimąsias šviesas, atsižvelgdamas į eismo situaciją, tokiu būdu palengvinamas vairavimas. Sistemą valdo už priekinio stiklo esanti kamera, kuri nuolat fiksuoja eismo situaciją priešais transporto priemonę. Jei sistema neaptinka priekyje važiuojančių ar priešpriešiais atvažiuojančių transporto priemonių akinimo zonoje, tolimosios šviesos įjungiamos automatiškai. Tolimųjų šviesų pagalbinė sistema automatiškai pritemdo priekinius žibintus, jei, pavyzdžiui, aptinka priešais atvažiuojančią transporto priemonę.