Aktyvus stabdymo asistentas

Gali sumažinti nelaimingo atsitikimo riziką.

Aktyvusis stabdymo asistentas gali Jums padėti, pvz., išvengti susidūrimo su priešpriešiais ir skersai važiuojančiomis transporto priemonėmis arba pėsčiaisiais arba sušvelninti nelaimingo atsitikimo pasekmes. Tai padidina ne tik Jūsų, bet ir kitų eismo dalyvių saugumą. Aktyvus stabdymo asistentas yra saugos sistema su radarais ir kameromis. Jis įspėja optiniu ir akustiniu signalu, kai dėl Jūsų greičio artinantis prie priešpriešiais atvažiuojančios transporto priemonės arba stovinčio objekto kelia susidūrimo riziką. Pradėjus stabdyti sistema gali automatiškai stabdyti adekvačia jėga, kad būtų išvengiama susidūrimo arba sumažinti susidūrimo pasekmes.