Dinaminis važiavimo profilis.

Dinaminis važiavimo profilis.

WLTP vaizduojamas platus ir dinamiškas važiavimo profilis, kuriame sąnaudų ir emisijos vertės yra artimesnės realioms važiavimo charakteristikoms nei iki šiol žinomos vertės iš NEFZ. Realios transporto priemonių sąnaudos nekinta, tačiau dėl griežtesnio bandymų ciklo išmatuotos sąnaudų vertės dažniausiai yra didesnės.
Nors NEFZ ir užtikrina gamintojų palyginamumą, tačiau šiuo metu tai jau tapo atgyvena. Dėl principinių skirtumų laboratoriniai ir gatvės matavimai skiriasi. Tačiau WLTP atsižvelgia į daug daugiau sąnaudas įtakojančių faktorių.
Viena iš padidėjimo priežasčių ‒ ateityje specialios konstrukcijos į transporto priemonės CO₂ vertę
taip pat bus įtraukiamos. Tačiau skirtumas dėl skaitinių CO₂ verčių padidėjimo nuo NEFZ iki WLTP atskirose transporto priemonėse gali priklausyti nuo technologijos ir įrangos.