WLTP.

Realistiškos sąnaudos didesniam skaidrumui.

Svarbiausios naujovės


WLTP – naujoji sąnaudų ir išmetamųjų dųjų kiekio bandymų procedūra.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įvesta WLTP ‒ naujoji sąnaudų ir išmetamųjų dųjų kiekio bandymų procedūra ‒, turinti teikti į realią eismo situaciją labiau orientuotus bandymų rezultatus nei iki tol taikytas NEFZ. Dėl naujo ciklo, išmatuotos vertės paprastai yra didesnės.

Svarbiausios naujovės


WLTP – naujoji sąnaudų ir išmetamųjų dųjų kiekio bandymų procedūra.

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. įvesta WLTP ‒ naujoji sąnaudų ir išmetamųjų dųjų kiekio bandymų procedūra ‒, turinti teikti į realią eismo situaciją labiau orientuotus bandymų rezultatus nei iki tol taikytas NEFZ. Dėl naujo ciklo, išmatuotos vertės paprastai yra didesnės.

WLTP pateikia tikslesnes vertes.

Paveiksle pavaizduotas S klasės limuzinas bandymų stende: transporto priemonės sąnaudų vertės nustatomos per tris skirtingus važiavimo ciklus.

WLTP pateikia tikslesnes vertes.

Klientams WLTP yra naudinga, nes garantuoja realistiškesnį skirtingų transporto priemonių degalų sąnaudų ir emisijų verčių etaloną.

Klientams WLTP yra naudinga, nes garantuoja realistiškesnį skirtingų transporto priemonių degalų sąnaudų ir emisijų verčių etaloną.

Kadangi WLTP atsižvelgiama į konkrečios transporto priemonės įrangą, vertės yra tikslesnės nei NEFZ ‒ būdingos konkrečiai transporto priemonei. Dėl to WLTP sąnaudų vertės dažniausiai yra didesnės, tačiau realistiškesnės. Ankstesnių kasdieninių sąnaudų tai nekeičia. Lieka galimybė palyginti gamintojus ir atskirus modelius. „Mercedes-Benz“ pasisako tiek už šį naujajį laboratorinį testą (WLTP), tiek ir už matavimus gatvėje (RDE).

WLTP įvedimas


WLTP visoms ES valstybėms.

WLTP įvedimas


WLTP visoms ES valstybėms.

WLTP taps privaloma visoms ES šalims narėms, kitos šalys ketina ją įsivesti vėliau.

WLTP sąnaudų ir emisijos ciklas nuo 2017 m. rugsėjo taikomas naujai sertifikuojamoms transporto priemonėms, o nuo 2018 m. įvedamas visoms naujai registruojamoms transporto priemonėms. WLTP taps privaloma visoms ES šalims narėms, kitos šalys ketina ją įsivesti vėliau. Nuo 2017 m. rugsėjo WLTP („Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure“) palaipsniui keičia NEFZ („Neuer Europäischer Fahrzyklus“) ir sukuria daugiau skaidrumo.

  • Nuo 2017 m. rugsėjo

   Nuo 2017 m. rugsėjo

   Pagal WLTP testuojamos visų naujai sertifikuojamų transporto priemonių (lengvųjų automobilių) emisijos. Šioms transporto priemonėms ir toliau nustatoma NEFZ sąnaudų vertė, kuri pardavimo dokumentuose ir visuose kituose leidiniuose ir toliau pateikiama kaip teisiškai būtina informacija.

   Naujai išleidžiami modeliai atliekant kelių testą, taip vadinamą „Real-Driving-Emission-Test“ (RDE), papildomai tikrinami, kad, atsižvelgiant į atitikties veiksnius, nebūtų viršijamos azoto oksidų ir kietųjų dalelių kiekio „Euro 6“ ribinės vertės.

  • Nuo 2018 m. rugsėjo

   Nuo 2018 m. rugsėjo

   Visos transporto priemonės sertifikuotos pagal WLTP. Naujosios WLTP vertės bus apskaičiuotos individualiai kiekvienai transporto priemonei ir jas planuojama nurodyti pardavimo dokumentuose bei visose kitose publikacijose. Modeliams, kurių gamyba nutraukiama, nurodomos NEFZ sąnaudos.

   Be WLTP visoms naujai registruotoms transporto priemonėms bus patvirtinama, kad jos, atsižvelgiant į atitikties faktorių, pagal RDE testus neviršija išmetamų kietųjų dalelių „Euro 6“ ribinių verčių.

  • Nuo 2019 m. rugsėjo

   Nuo 2019 m. rugsėjo

   Visos naujai registruotos transporto priemonės tikrinamos RDE testais, kad, atsižvelgiant į atitikties faktorių, nebūtų viršytos azoto oksidų „Euro 6“ ribinės vertės.

  • 2020 m. pabaiga

   2020 m. pabaiga

   Iki 2020 m. pabaigos visoms transporto priemonėms nustatomos ir WLTP, ir NEFZ vertės. Sertifikavus konkrečią transporto priemonę, šios abi vertės pateikiamos transporto priemonės dokumentuose. Nuo 2021 m. nustatytos WLTP matavimų vertės yra vienintelės visų lengvųjų automobilių sąnaudų ir emisijų vertės. Šie pakeitimai netaikomi naudotoms transporto priemonėms, jos ir toliau turės anksčiau sertifikuotas NEFZ vertes, jei jų pirmoji registracija ankstesnė nei 2017 m. rugpjūčio 31 d.

  DUK


  Dar turite klausimų?

  Raskite atsakymus į savo klausimus WLTP tema.

  DUK


  Dar turite klausimų?

  Raskite atsakymus į savo klausimus WLTP tema.

  „Mercedes-Benz“ atsakys į Jūsų klausimus WLTP tema: kas keičiasi ir ką tai reiškia Jums kaip klientui?
   • Kas yra WLTP?

    Kas yra WLTP?

    Santrumpa WLTP atitinka pavadinimą Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure ir žymi bandymų procedūrą, ant būgninio bandymo stendo padedančią nustatyti transporto priemonės sąnaudų ir išmetamųjų dujų vertes. WLTP įvedama palaipsniui nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. ir pakeis ankstesnę bandymų NEDC procedūrą. Dėl savo dinaminio pobūdžio WLTP yra daug arčiau tikrosios eismo situacijos nei anksčiau.

    WLTP pasižymi daug didesniu pagreičiu bei ženkliai dinamiškesniu važiavimo profiliu. Didžiausias greitis pakyla iki 131 km/h, vidutinis greitis padidėja iki 47 km/h.

    Važiavimo laikas pailgėja 10 minučių, kelionių automagistralėmis proporcingai padaugėja, tuo pačiu sutrumpėja stovėjimo laikai. Nuvažiuojamas atstumas padvigubėja iki 23 kilometrų. Perjungimo taškai apskaičiuojami iš anksto, atsižvelgiant į transporto priemonės bei galios įrenginių specifiką.

    Ateityje bus vertinama visa specialioji įranga, turinti įtakos transporto priemonės aerodinamikai, pasipriešinimui riedėjimui arba transporto priemonės masei. Komforto funkcijoms reikalingos elektros energijos kiekis taip pat didina CO2 vertę. Pirmojoje WLTP pakopoje išskyrus klimato kontrolę.

    Su WLTP turėtų būti įvestas visame pasaulyje privalomas standartas. ES šalys eina pirmyn. Tai padės palyginti skirtingų gamintojų transporto priemonių degalų sąnaudas ir teršalų emisijas. Be to standartai padės institucijoms kontroliuoti, kaip laikomasi įstatymuose numatytų išmetamųjų dujų ribinių verčių – nuo angliavandenilio (HC), anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOx) iki kietųjų dalelių.

   • Kas yra WLTC?

    Kas yra WLTC?

    WLTP važiavimo ciklai vadinami WLTC – Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Cycle. Skirtingiems transporto priemonių tipams buvo sukurti trys skirtingi WLTP važiavimo ciklai, kuriuose atsižvelgiamą į tam tikrą galios svorį. Didžioji dalis ES registruotų lengvųjų automobilių, kurių galia didesnė nei 34 kW/t (46 PS/t), priskiriami WLTC 3 klasei.

    3 klasės transporto priemonių testavimo ciklas sudarytas iš keturių dalių – Low, Medium, High, Extra High. Jos simuliuoja transporto priemonės eksploatavimą mieste ir užmiestyje bei greitkeliuose ir automagistralėse.

   • Kas yra NEDC?

    Kas yra NEDC?

    NEDC (vok. NEFZ – Neuer Europäischer Fahrzyklus) yra šiuo metu galiojantis lengvųjų automobilių bandymų ciklas. Pirmasis Europos važiavimo ciklas įsigaliojo 1970 m. ir jo tikslas buvo suteikti galimybę gauti skirtingų gamintojų palyginamąsias ir atkuriamąsias vertes. 1992 m. jis išplėstas už miesto eismo ribų.

    Vidutinis 34 km/h NEDC greitis yra mažas, kaip ir pagreitis bei didžiausias galimas 120 km/h greitis. Ciklo sandara nebeatitinka aktualaus vidutinio skirtingų atkarpų dalių pasiskirstymo.

    Taip, pvz., papildomos įrangos ir komforto funkcijų ‒ klimato kontrolės, radijo ar pašildymo stovint sistemos ‒ sunaudojama energija nėra įtraukiama į matavimus. Be to prisideda technologiniai parametrai, leidžiantys nukrypimus. Paleidimo ir sustabdymo technologija NEDC turi gana didelę įtaką, nes NEDC stovėjimo laikai sudaro gana didelę dalį viso laiko.

    Transporto priemonėse su mechanine pavarų dėže, nustatant perjungimo taškus, neatsižvelgiama į konkrečios transporto priemonės parametrus. Dėl to lyginant su realiomis eksploatavimo sąlygomis, sąnaudos gali labai skirtis. Dėl nuolatinio techninio tobulėjimo NEDC nebeatitinka laiko dvasios ir buvo pralenktas.

   • Kas yra RDE?

    Kas yra RDE?

    RDE (Real Driving Emissions) ‒ tai kelių testai teršalų emisijoms patikrinti. Jie parodo realiomis sąlygomis keliuose bandymais nustatytas transporto priemonių emisijas. Iki šiol tipo patvirtinimui reikalingi išmetamųjų dujų matavimai vykdavo tik bandymų stenduose. Nuo 2016 m. kovo emisijos apibrėžtoje sistemoje matuojamos ir realiomis važiavimo sąlygomis.

    PEMS prietaisu (Portable Emissions Measurement System) matuojamos azoto oksido (NOx) ir anglies monoksido (CO) emisijos. Vėliau nustatomos ir kietųjų dalelių emisijos. Tam nėra nustatyto ciklo, važiuojama ir matuojama realiame kasdieninio eismo sraute ir laikantis kelių eismo taisyklių. Transporto priemonės viešaisiais keliais juda nuo 90 iki 120 minučių, po trečdalį laiko mieste, užmiestyje ir magistralėje.

    Miestui skirtas vidutinis greitis yra nuo 15 iki 30 km/h, magistralėje turėtų būti važiuojama nuo 90 km/h ir bent 110 km/h, bet ne greičiau nei 145 km/h. Lauko temperatūra turi būti 0‒30 °C, klimato kontrolė įjungta. Bandomasis važiavimas negali būti atliekamas aukščiau nei 700 metrų virš jūros lygio, o leistinas aukščių skirtumas ‒ 100 metrų.

    Nuo 2017 m. rugsėjo RDE keliuose vykdomuose bandymuose negalima viršyti Euro 6 kenksmingų medžiagų ribinių verčių. Pirmajame etape nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tai galioja naujai sertifikuojamiems modeliams, o ne vėliau kaip 2019 m. rugsėjo 1 d. įsigalios visiems.

    Kreiptis dėl RDE rezultatų

    Mercedes-Benz transporto priemonių RDE rezultatus, gautus tiek Mercedes-Benz kaip gamintojo, tiek nepriklausomų, valstybinių sertifikuotų techninių tarnybų, nurodžius PEMS-Test-Family ir užpildžius kontaktų formą, galima gauti konkrečiai Mercedes-Benz transporto priemonei.

    Transporto priemonei priskirtą PEMS-Test-Family numerį rasite Europos automobilių gamintojų asociacijos (ACEA) svetainėje.

   • WLTP lyginant su NEDC: kas keičiasi?

    WLTP lyginant su NEDC: kas keičiasi?

    Priešingai nei NEDC, WLTP važiavimo ciklas trunka dešimt minučių ilgiau ir stovėjimo laikas sudaro tik 13 proc. Visas ciklas sudaro 23,5 kilometro – taigi, yra daugiau nei du kartus ilgesnis už NEDC su 11 kilometrų. Jo vidutiniai greičiai yra iki 131 km/h, testuojant transporto priemones dažniau keičiamas greitis ir yra griežtesnės atliekamų bandymų specifikacijos.

    Be to, testuojamas ne tik bazinis modelio variantas, kaip būdavo anksčiau, tačiau atsižvelgiama ir į papildomą bei specialiąją įrangą. Perjungimo taškai apskaičiuojami iš anksto, atsižvelgiant į transporto priemonės bei galios įrenginių specifiką. Dėl tokio individualaus skaičiavimo transporto priemonės su mechanine pavarų perjungimo dėže yra pranašesnės lyginant su NEDC fiksuotais iš anksto nustatytais perjungimo taškais.

   • Kas keičiasi man kaip klientui?

    Kas keičiasi man kaip klientui?

    WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) įvedimas garantuoja tikslesnes degalų sąnaudų vertes. Klientams WLTP yra naudinga, nes garantuoja realistiškesnį skirtingų transporto priemonių degalų sąnaudų ir emisijų verčių etaloną.

    Tačiau dėl kitų ribinių sąlygų keisis ir CO2 bei sąnaudų vertės: dėl proceso specifikos techniškai identiška transporto priemonė WLTP turi didesnes CO2 bei sąnaudų skaitines vertes nei NEDC (Naujasis Europos važiavimo ciklas). Tai susiję, pvz., su atsižvelgimu į specialiąją įrangą ir sugriežtintomis ribinėmis sąlygomis naujajame cikle.

    Ateityje rinkdamiesi specialiąją įrangą, klientai galės tiksliau nustatyti savo transporto priemonės CO2 vertę nei iki šiol. Siekdama užtikrinti aiškumą ir didžiausią galimą skaidrumą, Mercedes-Benz aktyviai dalyvaus WLTP įvedimo procese ir tikslingai informuos pardavėjus bei klientus.

    Čia priklausys ir naujoji su įranga susijusios pateikiamos informacijos forma: nuo modelio su mažiausiomis energijos sąnaudomis iki versijos, kuriai reikalinga daugiausiai energijos. Skaitinės vertės apima intervalą nuo „WLTP Low“ (minimali specialioji įranga) iki „WLTP High“ (maksimali specialioji įranga).