Montavimo instrukcija: MAGIC VISION CONTROL

Montavimo instrukcija: MAGIC VISION CONTROL

Deja, pageidaujamo vaizdo įrašo šiuo metu nėra. Pabandykite dar kartą vėliau.
Peržiūrėti iš naujo

Atkreipkite dėmesį, kad, prieš keičiant stiklo šluostiklius, valytuvų svirtys turi būti pastatytos į vertikalią padėtį. Daugiau nurodymų rasite savo transporto priemonės naudojimo instrukcijoje.

Langų valytuvo išmontavimas:

Langų valytuvo išmontavimas:

Diagrama iliustruoja, kaip išmontuojamas stiklo šluostiklių adapteris.
Diagrama iliustruoja, kaip išmontuojamas stiklo šluostiklių adapteris.
Diagrama iliustruoja, kaip išmontuojamas stiklo šluostiklių adapteris.

Langų valytuvų montavimas:

Langų valytuvų montavimas:

Diagrama iliustruoja, kaip montuojamas stiklo šluostiklių adapteris.
Diagrama iliustruoja, kaip montuojamas stiklo šluostiklių adapteris.
Diagrama iliustruoja, kaip montuojamas stiklo šluostiklių adapteris.

Ypatingas atvejis: kištuko išslydimas.

Diagrama rodo neteisingą išslydusio kištuko padėtį.

Neteisingai: kištukas yra išslydęs.

Diagrama rodo teisingą kištuko padėtį.

Teisinga padėtis.

Ypatingas atvejis: kištuko išslydimas.

Prie valytuvo laikiklio esantis kištukas vandeniui ir elektrai (su šildomu stiklų plovimo įrenginiu), išmontuojant senus stiklų šluostiklius gali išslysti iš teisingos padėties (pav. kairėje). Tokiu atveju turite atlikti tokius veiksmus:

  • Įspauskite kištuką atgal į teisingą padėtį (pav. dešinėje), kad jis girdimai užsifiksuotų.
  • Sumontuokite naują valytuvą.
  • Pastatykite valytuvo svirtį į aptarnavimo padėtį (Pav. 1 „Išmontavimas“) ir vėl atstatykite į darbinę padėtį (Pav. 3 „Montavimas“), kad būtų apsaugota kištukinė jungtis.