Įmonės sąžiningos ir skaidrios veiklos politika.

Įmonės sąžiningos ir skaidrios veiklos politika.

 

Siekdama užtikrinti sąžiningą ir skaidrią komercinę veiklą, UAB „Veho Lietuva“ savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymų normomis, įskaitant ir antikorupcines normas, bei netoleruoja bet kokios korupcijos pasireiškimo formos.

Įmonės vadovams ir darbuotojams yra užtikrinta prieiga prie įmonės Etikos kodekso, su kuriuo visi susipažinę ir jo nuostatų laikosi darbo procesuose.
Analogiškas Etikos kodeksas veikia ir UAB „Veho Lietuva“ motininėje įmonėje OÜ „Veho Baltics“ (Talinas, Estija).

Įmonės darbuotojams užtikrinta galimybė saugiai ir konfidencialiai pranešti apie antikorupcinių normų ir Etikos kodekso pažeidimus. Įmonėje yra asmuo, atsakingas už antikorupcinių normų, Etikos kodekso nuostatų bei sąžiningos ir skaidrios veiklos stebėseną.

UAB „Veho Lietuva“, laikydamasi finansinio skaidrumo, įstatymų nustatyta tvarka teikia savo finansines ataskaitas. Finansiniai rezultatai savanoriškai, reguliariai teikiami „Verslo žinių“ redakcijai, kuri kasmet reitinguoja Lietuvos įmones ir skelbia jų veiklos rezultatus.