Informacija apie garantijas.

 • Bendroji garantija

  Bendroji garantija

  Bendroji garantija

  Bendroji garantija

  Pardavėjas parduoda automobilį su 24 (dvidešimt keturių) mėnesių, neribojant ridos, bendrąja garantija, kuri pradeda galioti nuo automobilio pirmosios registracijos valstybiniame automobilių registre dienos.

  Bendrosios garantijos pagrindu gamintojo sąskaita pašalinami visi normaliai naudojantis automobiliu bendrosios garantijos laikotarpiu išaiškėjantys konstrukcijos, medžiagų arba gamybos klaidų nulemti gedimai. Be to, bendroji garantija taikoma ir tose Europos Sąjungos šalyse narėse ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalyse narėse – Norvegijoje, Lichtenšteine, Islandijoje ir Šveicarijoje – pirmąsyk kaip naujų registruotų automobilių dalims, kurios garantinio laikotarpio metu nustoja veikti dėl natūralaus nusidėvėjimo ir kurios nėra nurodytos atitinkamame išimčių sąraše.

  Bendroji garantija taikoma nemokamai remontuojant ir keičiant dalis bei agregatus, jeigu:
  - automobilis buvo naudojamas pagal paskirtį ir naudojimosi taisykles;
  - automobilis buvo techniškai aptarnaujamas ir remontuojamas Mercedes-Benz Group AG įgaliotų atstovų ir jų dilerių Mercedes-Benz servisuose pagal gamintojo pateikiamus aptarnavimo grafikus;
  - “Serviso knygelės” aptarnavimo apraše arba Mercedes-Benz techninio aptarnavimo sistemoje yra įgaliotojo Mercedes-Benz serviso atžymos ir spaudai, atitinkantys spidometro nuvažiuotos ridos rodiklio parodymus.

   

  Bendroji garantija netaikoma:
  - natūralaus nusidėvėjimo detalėms (stabdžių kaladėlėms, stabdžių diskams, dirželiams, filtrams, valytuvams, lemputėms ir kt.) ir stiklams (žibintų, kėbulo ir kt.);
  - jeigu automobilis buvo remontuojamas ar jam atlikta techninė priežiūra ne įgaliotame Mercedes-Benz servise.
  - jeigu gedimą sukėlė avarija, gaisras ar kitas nelaimingas atsitikimas;
  - jeigu automobilis buvo pakrautas daugiau nei nurodytas maksimalus leistinas svoris;
  - jeigu defektai atsirado dėl to, kad buvo naudojami kitokie negu gamintojo nurodyti arba blogos kokybės degalai ar kitos eksploatacinės medžiagos;
  - jeigu neįmanoma nustatyti nuvažiuoto nuotolio, nes buvo pakeisti spidometro nuvažiuotos ridos rodiklio parodymai, arba nėra įrašų Mercedes-Benz techninio aptarnavimo sistemoje ir nepateikiama “Serviso knygelė”;
  - jeigu automobilis buvo naudojamas ne pagal paskirtį ir naudojimosi taisykles.

   

  Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant pranešti Pardavėjui arba įgaliotam Mercedes-Benz servisui apie visus automobilio gedimus bendrosios garantijos galiojimo laikotarpiu.

   

  Automobilio bendrosios garantijos arba papildomos garantijos galiojimo laikotarpiais savininkui perleidus nuosavybės teisę į automobilį kitam asmeniui arba kai automobilis laikinai suteikiamas naudotis/valdyti kitam asmeniui (nuoma, panauda), garantiniai įsipareigojimai galioja iki pardavimo sutarties priede nurodytų laikotarpių pabaigos.
   

 • Papildoma garantija

  Papildoma garantija

  Bendroji garantija

  Papildoma garantija

  Po automobilio bendrosios garantijos galiojimo termino pabaigos kitą dieną jam suteikiama 3 (trijų) metų arba kol automobilio rida pasieks 150 000 (šimtą penkiasdešimt tūkstančių) kilometrų (atsižvelgiant į tai, kas įvyksta ankščiau), papildoma garantija.

  Papildoma automobilio garantija įsigalioja tik tada, jeigu prieš įsigaliojimą yra įvykdytos visos šios sąlygos:
  - automobilio rida po bendrosios garantijos pabaigos neviršija 150 000 (šimto penkiasdešimt tūkstančių) kilometrų;
  - automobilis prieš tris mėnesius iki bendrosios garantijos pabaigos buvo pristatytas techninei apžiūrai į Pardavėjo autorizuotus servisus, esančius tik Lietuvoje;
  - automobilis iki papildomos garantijos įsigaliojimo buvo aptarnauta tik autorizuotuose Mercedes-Benz servisuose.
   

  Papildoma automobilio garantija neapima šių atsarginių dalių ir įprastinių priežiūros, keitimo ir tvarkymo darbų:
  - degalų sistemos valymas (įskaitant ir galimas pasekmes, pavyzdžiui, pajuodusius purkštukus, žvakes);
  - stabdžių priežiūra ir reguliavimas
  - sankabos reguliavimas
  - diržai (kai jie normaliai nusidėvėję)
  - ratų balansavimas, keitimas;
  - padangų slėgio kontrolė;
  - nuimamų jungiamųjų detalių (varžtų, veržlių) suveržimas;
  - tiltų reguliavimas (kai tai nėra remonto proceso dalis);
  - priežiūros darbai ir alyvos keitimas;
  - vožtuvų reguliavimas;
  - amortizatoriai;
  - stoglangio reguliavimas ir šynų valymas;
  - durų reguliavimas;
  - žibintai;
  - šviesų reguliavimas;
  - žibintų/stiklų purkštukų valymas ir reguliavimas;
  - pašalinių garsų (girgždėjimo, cypimo ir pan.) funkcijų patikra (taip pat ir bandomieji važiavimai);
  - eksploatacinių medžiagų lygio kontrolė;
  - akumuliatoriai;
  - aukštos įtampos komponentai;
  - susidėvinčios medžiagos (jei nėra aiškaus gamybos defekto);
  - oro, alyvos ir degalų filtrai;
  - degimo žvakės;
  - elektros lemputės;
  - LED;
  - stabdžių kaladėlės;
  - diskai ir būgnai;
  - sankabos diskai;
  - stiklo valytuvai;
  - padangos ir ratai;
  - stiklo pažeidimai.

   

  Taip pat papildoma automobilio garantija neapima šių išlaidų, kurių priežastis – automobilio gedimas per papildomos garantijos galiojimo laikotarpį, atlyginimo: asmens nuostolių, turtinių nuostolių, transportavimo, buksyravimo (tempimo), kelionės ir apgyvendinimo (pvz., viešbučių, taksi, traukinio, laivo arba lėktuvo bilietų, pašto), ryšio, pelno negavimo.

   

  Jeigu automobilio papildomos garantijos galiojimo laikotarpiu atsiranda žemiau nurodytos aplinkybės, tai automobilio papildoma garantija automatiškai negalioja nuo šių aplinkybių atsiradimo dienos:
  - automobilis patiria avariją, dėl kurios buvo nurašytas ir negali dalyvauti kelių eisme, tačiau suremontuotas ir vėl gali dalyvauti kelių eisme;
  - automobilis sugadinamas gamtos stichijos metu, įvažiavus į vandens telkinį;
  - automobilis yra naudojamas arba jau buvo naudotas/dalyvavęs sporto varžybose;
  - jei automobilis perdirbta, rekonstruotas pritaikant alternatyviam kurui, pakeisti valdymo blokų parametrai arba modifikuota automobilio pakaba;
  - automobilis po autoįvykio buvo remontuotas arba atstatytas ne Lietuvos Respublikoje esančiame autorizuotame Mercedes-Benz servise.

   

  Automobilio techninis aptarnavimas papildomos garantijos laikotarpiu vykdomas tik autorizuotuose Pardavėjo Mercedes-Benz servisuose, esančiuose tik Lietuvos Respublikoje.

   

  Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės dėl negalėjimo naudotis automobiliu, atliekant automobilio remontą bendrosios ir papildomos garantijų galiojimo laikotarpiais.

 • Antikorozinė garantija lengviesiems automobiliams

  Antikorozinė garantija lengviesiems automobiliams

  Bendroji garantija

  Antikorozinė garantija lengviesiems automobiliams

  Pavieniai gaminio defektai gali likti nepastebėti dar ilgą laiką po gamintojo suteikto garantinio laikotarpio pabaigos. Pasirodžius gaminio defekto nulemtiems korozijos pažeidimams papildomoji antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju padeda dar daugelį metų po naujo automobilio garantijos pasibaigimo, o automobilio savininkui pageidaujant, nors ir iki automobilio „gyvenimo ciklo“ pabaigos.

  Antikorozinę garantiją kėbulo detalėms iš vidaus į išorę išsivysčiusio persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju įgyja visi nauji automobiliai, kurie pirmąkart parduoti ir patiekti Mercedes-Benz Group AG arba garantijos galiojimo teritorijoje esančių Mercedes-Benz įgaliotųjų dirbtuvių atstovybės ir kurie reikalavimo pareiškimo metu yra registruoti ir naudojami šios papildomosios garantijos galiojimo teritorijoje. Garantijos teikėjas yra naują automomilį pardavusi vietos Mercedes-Benz atstovybė.


  Naujiems automobiliams antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju galioja iš pradžių, iki antrųjų naudojimo metų pabaigos, pagal nutylėjimą (automatiškai), o paskui automobilio savininkas (valdytojas) gali šią papildomąją garantiją kiekvieno einamųjų priežiūros darbų vykdymo Mercedes-Benz įgaliotosiose dirbtuvėse metu pratęsti iki kito einamųjų priežiūros darbų termino ir taip tęsti iki 30 metų laikotarpio skaičiuojant nuo pirmosios automobilio registracijos dienos.


  Antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju galioja dėl medžiagų arba gamybos defektų atsiradusioms kėbulą persmelkiančioms korozijos skylėms (perforacijai), kurios vystėsi iš vidinės pusės į išorę. Garantija apima pirminio (žaliavinio) kėbulo dalis, sparnus, variklio dangtį (kapotą), duris, galines duris ir bagažinės dureles. Ši papildomoji garantija neapima prie kėbulo tvirtinamų dalių, tokių kaip apdailos juostelės, durų rankenos ir vyriai, buferiai ir pan.


  Remonto išlaidų atžvilgiu papildomoji antikorozinė garantija persmelkiančio korozijos pažeidimo atveju yra ribojama analogiško automobilio rinkos vertės tuo metu, kai pažeidimai buvo pastebėti.


  Šios papildomosios garantijos galiojimo prielaida yra sąlyga, kad visi matomi pažeidimai, apie kuriuos tapo žinoma arba į kuriuos buvo atkreiptas dėmesys einamųjų priežiūros darbų vykdymo metu, šalinami tiksliai laikantis gamyklos automobilio gamintojos nurodymų; garantijos pratęsimą patvirtina įrašas automobilio priežiūros knygelėje.

 • Mobilo

  Mobilo

  Mobilo

  Mobilo

  Kiekvienam naujam automobiliui, įsigytam iš Veho salono, kaip priedą prie 2 metų gamintojo garantijos siūlome įsigyti papildomą 3 metų garantiją, nemokamai suteikiame dar ir unikalų mobilumo paketą Mobilo.

  Mobilo padeda išsaugoti Jūsų mobilumą ivykus nelaimingiems atvejams ar užsitęsusiems automobilio remonto darbams autorizuotose Mercedes-Benz dirbtuvėse.