Privatumo pareiškimas/Privacy Statement

1. Duomenų apsauga.

2. Asmens duomenų rinkimas ir apdorojimas.

3. Paskirtis.

4. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims.

5. Vartojimo duomenų vertinimas, analizės priemonių naudojimas.

6. Su naudojimu susijusi informacija („Targeting“/„Retargeting“).

7. Sauga.

8. Teisinis duomenų apdorojimo pagrindas.

9. Jūsų asmens duomenų pašalinimas.

10. Susijusių asmenų teisės.

10.3. Teisė pateikti prieštaravimą.
Jūs turite teisę, atsižvelgdami į savo ypatingą susiklosčiusią padėtį, bet kada pareikšti prieštaravimą pagal. DS-GVO 6 straipsnio. 1 dalies e punktą (Duomenų apdorojimas viešojo intereso tikslais) arba. DS-GVO 6 straipsnio 1 dalies f punktą (Duomenų apdorojimas siekiant suderinti interesus) dėl duomenų apdorojimo. Jeigu pateiksite savo prieštaravimą, jūsų asmens duomenis toliau apdorosime tik tuo atveju, kai galėsime pateikti privalomą teisinį pagrindą, kuris būtų svarbesnis už jūsų interesus, teises ir laisves, arba kai šis apdorojimas būtų reikalingas užtikrinant teises, naudojimąsi teisėmis arba ginantis nuo teisinių pretenzijų.

11. Naujienlaiškis.

12. Daimler AG centrinės prieigos paslaugos.

13. Slapukai.